Dnevni red rednega zbora članov

DNEVNI RED
1. Otvoritev in pozdrav
2. Pregled dela v pretekli sezoni
3. Finančno poročilo 2009
4. Članarine in člani
5. Načrt aktivnosti v leto 2010
6. Razno

Posted in RGRacing